Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Co Đứa - Na Sang, Mường Chà, Điện Biên